Chi tiết sách SQL Server 2008 nâng cao

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

SQL Server 2008 nâng cao

Đại học FPT

Bryan Syverson & Joel Murach


Cơ sở dữ liệu giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp. Chính vì lẽ đó môn học cơ sở dữ liệu đã được các trường Đại học, Cao đẳng đưa vào giảng dạy nhằm cung cấp những kiến thức nền tảng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Cuốn sách SQL Server 2008 nâng cao – Hướng dẫn học qua ví dụ là phần tiếp theo của cuốn SQL Server 2008 căn bản – Hướng dẫn học qua ví dụ, đã được Trường Đại học FPT chọn dịch từ ấn bản gốc Murach’s SQL Server 2008 for Developers và liên kết với nhà xuất bản Mike Murach & Associates nổi tiếng để độc quyền phát hành tại Việt Nam theo triết lý Thực học – Thực nghiệp. Nhằm bố sung cho những kiến thức nền tảng đã hướng dẫn ở cuốn sách căn bản, cuốn sách nâng cao này giới thiệu thêm những tính năng đặc trưng của cơ sở dữ liệu SQL Server như View, mã kịch bản, stored procedure, hàm, trigger, con trỏ và giao dịch. Ngoài ra cuốn sách cũng hướng dẫn cách sử dụng những tính năng khác để làm việc với XML, dữ liệu BLOB, và tính năng lưu trữ FILESTREAM. Khi đã thông thạo tất cả những kiến thức này, chúng tôi tin tưởng rằng bạn đã nắm trong tay tập kỹ năng mạnh về SQL Server.

2011

324

Tiếng Việt

16*24 cm

Sách bìa cứng

Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5