Chi tiết sách Python Unlocked

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Python Unlocked

Packt Publishing

Arun Tigeraniya


Python là một ngôn ngữ lập trình đa năng có thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ như kỹ thuật tính toán, thống kê, phân tích dữ liệu, phát triển trò chơi, và nhiều hơn nữa. Mặc dù Python là khá dễ học nhưng nó có nhiều tính năng, có nghĩa là có rất nhiều khía cạnh của nó mà ngay cả nhiều nhà phát triển kinh nghiệm Python cũng chưa biết. Thậm chí nếu bạn tự tin với những điều cơ bản, logic và cú pháp của nó, bằng cách đào sâu hơn , bạn có thể làm việc hiệu quả hơn nhiều với Python - và nhận được nhiều hơn từ các ngôn ngữ.

"Python Unlocked" giúp bạn tìm hiểu các kỹ thuật hiệu quả nhất và thực hành tốt nhất để nâng cao hiệu suất lập trình Python. Bạn sẽ nhận được để biết về các đối tượng và chức năng bên trong và ngoài, và sẽ tìm hiểu làm thế nào sử dụng chúng để làm lợi thế trong các dự án lập trình của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm việc với một loạt các thiết kế mẫu bao gồm abstract factory, singleton, strategy pattern tất cả đều sẽ giúp làm cho lập trình với Python hiệu quả hơn nhiều. Cuối cùng, quá trình viết một chương trình là không bao giờ hoàn thành khi bạn chưa thử nghiệm nó, bạn sẽ học cách kiểm tra các ứng dụng luồng và chạy thử nghiệm song song.

2015

172

English

3.3 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5