Chi tiết sách Professional ASP.NET MVC 5

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Professional ASP.NET MVC 5

Wrox

Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson


MVC là 1 trong 3 mô hình lập trình ASP.NET

MVC là 1 framework cho việc xây dựng ứng dụng web bằng cách sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller)

Cuốn sách được viết bởi các chuyên gia MVC của Microsoft.

2014

624

English

9.6 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 4.5 trên 5