Chi tiết sách Professional AngularJS

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Professional AngularJS

Wrox

Valeri Karpov, Diego Netto


Hầu hết các tài liệu hiện có về AngularJS thường giải thích đơn giản, vắn tắt các khái niệm nâng cao của AngularJS .Kết quả là, một số nhà phát triển, những người hiểu tất cả các khái niệm cơ bản của AngularJS gặp khó khăn khi xây dựng các ứng dụng thực tế phức tạp hơn. AngularJS Professional cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo về AngularJS, bao gồm tất cả mọi thứ từ những khái niệm cơ bản, chẳng hạn như directives and data binding, những khái niệm cao cấp hơn như transclusion, build systems, and automated integration testing.

2015

408

English

22 MB

PDF

Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5