Chi tiết sách Pro PHP and jQuery, 2nd Edition

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Pro PHP and jQuery, 2nd Edition

Apress

Jason Lengstorf, Keith Wald


Pro PHP và jQuery, Second Edition dành cho các lập trình viên trình độ trung cấp quan tâm việc xây dựng các ứng dụng web sử dụng jQuery và PHP.
Cập nhật cho PHP version 7 và version mới nhất của jQuery, cuốn sách này dạy cho bạn một số kỹ thuật PHP nâng cao và cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra các ứng dụng web động có cấp độ cao hơn bằng cách sử dụng framework jQuery và các API.

2016

388

English

9.4 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5