Chi tiết sách Pro ASP.NET 4.5 in C#

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Pro ASP.NET 4.5 in C#

Apress

Adam Freeman, Matthew MacDonald, Mario Szpuszta


"Pro ASP.NET 4.5 in C#" là tài liệu tham khảo đầy đủ nhất về ASP.NET mà bạn cần tìm. Ấn bản thứ năm sửa đổi toàn diện này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tạo ra các trang web ASP.NET được thiết kế tốt. Bắt đầu với khái niệm cốt lõi của cuốn sách thông qua các kỹ năng chuyên nghiệp chủ chốt. Bạn sẽ được hiểu cách thức để truy vấn cơ sở dữ liệu,xem xét vô số các ứng dụng của XML, và cuối cùng bạn cần phải nhận thức sự quan trọng của bảo mật web để đảm bảo trang web của bạn tránh được những kẻ xâm nhập. Cuối cùng, bạn sẽ xem xét các kiến thức nâng cao như sử dụng kiểm lỗi bên client, jQuery và Ajax.

2013

1228

English

17.2 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5