Chi tiết sách Pro ASP.NET 4.5 in C#

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Pro ASP.NET 4.5 in C#

Apress

Adam Freeman, Matthew MacDonald, Mario Szpuszta


"Pro ASP.NET 4.5 in C#" là tài liệu tham khảo đầy đủ nhất về ASP.NET mà bạn cần tìm. Ấn bản thứ năm sửa đổi toàn diện này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết để tạo ra các trang web ASP.NET được thiết kế tốt. Bắt đầu với khái niệm cốt lõi của cuốn sách thông qua các kỹ năng chuyên nghiệp chủ chốt. Bạn sẽ được hiểu cách thức để truy vấn cơ sở dữ liệu,xem xét vô số các ứng dụng của XML, và cuối cùng bạn cần phải nhận thức sự quan trọng của bảo mật web để đảm bảo trang web của bạn tránh được những kẻ xâm nhập. Cuối cùng, bạn sẽ xem xét các kiến thức nâng cao như sử dụng kiểm lỗi bên client, jQuery và Ajax.

2013

1228

English

17.2 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5