Chi tiết sách PHP Web Services, 2nd Edition

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

PHP Web Services, 2nd Edition

O'Reilly Media

Lorna Jane Mitchell


Cho dù bạn đang chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ thống nội bộ hoặc xây dựng một API để người dùng có thể truy cập dữ liệu của họ, hướng dẫn thực hành này có mọi thứ bạn cần để xây dựng các API với PHP. Tác giả Lorna Jane Mitchell cung cấp rất nhiều các mã ví dụ thực tế, và tư vấn dựa trên kinh nghiệm của mình để hướng dẫn bạn thông qua quá trình từ các lý thuyết cơ bản để các phương pháp để làm cho services của bạn mạnh mẽ hơn.Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ này để làm việc với JSON, XML, và các công nghệ dịch vụ web khác.

2016

180

English

11.5 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5