Chi tiết sách PHP Web Services, 2nd Edition

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

PHP Web Services, 2nd Edition

O'Reilly Media

Lorna Jane Mitchell


Cho dù bạn đang chia sẻ dữ liệu giữa hai hệ thống nội bộ hoặc xây dựng một API để người dùng có thể truy cập dữ liệu của họ, hướng dẫn thực hành này có mọi thứ bạn cần để xây dựng các API với PHP. Tác giả Lorna Jane Mitchell cung cấp rất nhiều các mã ví dụ thực tế, và tư vấn dựa trên kinh nghiệm của mình để hướng dẫn bạn thông qua quá trình từ các lý thuyết cơ bản để các phương pháp để làm cho services của bạn mạnh mẽ hơn.Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ này để làm việc với JSON, XML, và các công nghệ dịch vụ web khác.

2016

180

English

11.5 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5