Chi tiết sách LINQ STEP BY STEP Reference with C#

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

LINQ STEP BY STEP Reference with C#

TRƯƠNG MINH TUẤN

TRƯƠNG MINH TUẤN


Quyển tài liệu giành cho những bạn đang quan tâm về LINQ hoặc những bạn đang có ý định học thiết kế website ASP.NET
- Giới thiệu LINQ
- Các ví dụ sử dụng cú pháp LINQ: from, where, join, group by, skip, IEnumerable(), List()
- LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to Entities.

2016

51

Tiếng Việt

2.4 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 5 trên 5