Chi tiết sách LINQ STEP BY STEP Reference with C#

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

LINQ STEP BY STEP Reference with C#

TRƯƠNG MINH TUẤN

TRƯƠNG MINH TUẤN


Quyển tài liệu giành cho những bạn đang quan tâm về LINQ hoặc những bạn đang có ý định học thiết kế website ASP.NET
- Giới thiệu LINQ
- Các ví dụ sử dụng cú pháp LINQ: from, where, join, group by, skip, IEnumerable(), List()
- LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to Entities.

2016

51

Tiếng Việt

2.4 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 4 | Điểm: 5 trên 5