Chi tiết sách Lập trình hướng đối tượng và C++

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Lập trình hướng đối tượng và C++

Nhà xuất bản giao thông vận tải

Phạm Văn Ất


Giáo trình này sẽ trình bầy một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng ñối tượng ñược cài ñặt trong C++ như lớp, ñối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội, khuôn hình và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như: ñối tham chiếu, ñối mặc ñịnh, hàm trùng tên, hàm toán tử. Cuối mỗi chương ñều có các bài tập ở những mức ñộ khác nhau ñể ñộc giả tự rèn luyện thêm.

2005

337

Tiếng Việt

1.3 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5