Chi tiết sách Lập trình C++ nâng cao

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Lập trình C++ nâng cao

vietgameprogramming

vietgameprogramming


Tài liệu dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về những kiến thức nâng cao trong C++ như con trỏ hàm, nạp chồng toán tử, thư viện STL, ...

2015

76

Tiếng Việt

6.87 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 4 | Điểm: 4.75 trên 5