Chi tiết sách Lập trình C++ nâng cao

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Lập trình C++ nâng cao

vietgameprogramming

vietgameprogramming


Tài liệu dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về những kiến thức nâng cao trong C++ như con trỏ hàm, nạp chồng toán tử, thư viện STL, ...

2015

76

Tiếng Việt

6.87 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 4.67 trên 5