Chi tiết sách Head First SQL

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Head First SQL

O'Reilly Media

Lynn Beighley


Có lẽ bạn đã viết một số truy vấn SQL đơn giản để tương tác với cơ sở dữ liệu. Nhưng bây giờ bạn muốn nhiều hơn thế, bạn muốn thực sự thâm nhập vào những cơ sở dữ liệu và làm việc với dữ liệu của bạn. Head First SQL sẽ hiển thị cho bạn những nguyên tắc cơ bản của SQL và làm thế nào để tận dụng lợi thế của nó.

2007

608

English

47.8 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5