Chi tiết sách Head First SQL

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Head First SQL

O'Reilly Media

Lynn Beighley


Có lẽ bạn đã viết một số truy vấn SQL đơn giản để tương tác với cơ sở dữ liệu. Nhưng bây giờ bạn muốn nhiều hơn thế, bạn muốn thực sự thâm nhập vào những cơ sở dữ liệu và làm việc với dữ liệu của bạn. Head First SQL sẽ hiển thị cho bạn những nguyên tắc cơ bản của SQL và làm thế nào để tận dụng lợi thế của nó.

2007

608

English

47.8 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5