Chi tiết sách Head First SQL

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Head First SQL

O'Reilly Media

Lynn Beighley


Có lẽ bạn đã viết một số truy vấn SQL đơn giản để tương tác với cơ sở dữ liệu. Nhưng bây giờ bạn muốn nhiều hơn thế, bạn muốn thực sự thâm nhập vào những cơ sở dữ liệu và làm việc với dữ liệu của bạn. Head First SQL sẽ hiển thị cho bạn những nguyên tắc cơ bản của SQL và làm thế nào để tận dụng lợi thế của nó.

2007

608

English

47.8 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5