Chi tiết sách Head First JavaScript

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Head First JavaScript

O'Reilly Media

Michael Morrison


Bạn muốn làm tạo ra những bước độ phá từ các trang web HTML,CSS và tạo ra các ứng dụng web động.Muốn nâng kỹ năng lập trình web của bạn đến cấp độ cao hơn? Nghe có vẻ như bạn đã sẵn sàng để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Web: JavaScript. "Head First JavaScript" là tấm vé của bạn giúp đi xa hơn việc sao chép và dán mã từ trang web của người khác, và viết các trang web tương tác của riêng bạn.

2007

656

English

50.5 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5