Chi tiết sách Head First C# , 3rd Edition

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Head First C# , 3rd Edition

O'Reilly Media

Jennifer Greene, Andrew Stellman


"Head First C#" là một kinh nghiệm học tập đầy đủ cho việc học C#, XAML, các NET Framework, và Visual Studio. Thú vị và rất trực quan, giới thiệu về C# được thiết kế để giữ cho bạn tham gia và giải trí từ trang đầu đến trang cuối.

Bạn sẽ xây dựng một trò chơi video đầy đủ chức năng trong chương mở đầu, và sau đó tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các lớp và lập trình hướng đối tượng , vẽ đồ họa và hình ảnh động, truy vấn dữ liệu với LINQ và thao tác với tập tin. Và bạn sẽ làm tất cả bằng cách tạo ra các trò chơi, giải câu đố, và làm dự án thực hành. Khi bạn thực hiện xong, bạn sẽ có một kiến thức vững về C# để có thể tiếp cận những công nghệ khác trong .NET 1 cách dễ dàng.

2013

960

English

77 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5