Chi tiết sách Giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ

Nhất Nghệ

Nhất Nghệ


Nội dung giáo trình khá đầy đủ, trình bày lý thuyết ngắn gọn, thực hành đi thẳng nội dung lý thuyết. Theo tôi đánh giá thì giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ có thể sử dụng tốt cho việc tự học cũng như học để ứng dụng.

2015

161

Tiếng Việt

6.5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5