Chi tiết sách Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

CĐ Công nghiệp Huế

Đặng Ngọc Hoàng Thành


1 tài liệu gồm 231 trang rất đầy đủ. Tài liệu bắt đầu bằng các kiến thức cơ bản về C++ như biến, kiểu dữ liệu, các cấu trúc đk, lặp, ... Nói chung là đúng nghĩa từ cơ bản đến nâng cao C++ .

2012

231

Tiếng Việt

5 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5