Chi tiết sách Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

CĐ Công nghiệp Huế

Đặng Ngọc Hoàng Thành


1 tài liệu gồm 231 trang rất đầy đủ. Tài liệu bắt đầu bằng các kiến thức cơ bản về C++ như biến, kiểu dữ liệu, các cấu trúc đk, lặp, ... Nói chung là đúng nghĩa từ cơ bản đến nâng cao C++ .

2012

231

Tiếng Việt

5 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5