Chi tiết sách Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Giáo trình Lập trình HĐT C++ của CĐ Công nghiệp Huế

CĐ Công nghiệp Huế

Đặng Ngọc Hoàng Thành


1 tài liệu gồm 231 trang rất đầy đủ. Tài liệu bắt đầu bằng các kiến thức cơ bản về C++ như biến, kiểu dữ liệu, các cấu trúc đk, lặp, ... Nói chung là đúng nghĩa từ cơ bản đến nâng cao C++ .

2012

231

Tiếng Việt

5 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 6 | Điểm: 4.33 trên 5