Chi tiết sách Getting Started With Entity Framework 6 Code First Using MVC5

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Getting Started With Entity Framework 6 Code First Using MVC5

Microsoft Corporation

Tom Dykstra, Rick Anderson


Ứng dụng web mẫu The Contoso University cho chúng ta thấy cách xây dựng ứng dụng web ASP.NET MVC 5 sử dụng Entity Framework 6 theo quy trình Code Firsrt. Hướng dẫn này sử dụng Visual studio 2013.

Download Completed Project để có thể so sánh với mã nguồn của bạn qua khi thực hành.

2014

292

English

4.36 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 4 trên 5