Chi tiết sách Getting Started With Entity Framework 6 Code First Using MVC5

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Getting Started With Entity Framework 6 Code First Using MVC5

Microsoft Corporation

Tom Dykstra, Rick Anderson


Ứng dụng web mẫu The Contoso University cho chúng ta thấy cách xây dựng ứng dụng web ASP.NET MVC 5 sử dụng Entity Framework 6 theo quy trình Code Firsrt. Hướng dẫn này sử dụng Visual studio 2013.

Download Completed Project để có thể so sánh với mã nguồn của bạn qua khi thực hành.

2014

292

English

4.36 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 4.5 trên 5