Chi tiết sách Cơ sở dữ liệu

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Cơ sở dữ liệu

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Phạm Thế Quê


Giáo trình khá đầy đủ về lý thuyết môn Cơ sở dữ liệu của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phù hợp với sinh viên cao đẳng, đại học.

2006

223

Tiếng Việt

5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5