Chi tiết sách Cơ sở dữ liệu

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Cơ sở dữ liệu

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Phạm Thế Quê


Giáo trình khá đầy đủ về lý thuyết môn Cơ sở dữ liệu của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phù hợp với sinh viên cao đẳng, đại học.

2006

223

Tiếng Việt

5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5