Chi tiết sách Beginning Visual C# 2010

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Beginning Visual C# 2010

Wrox

Jon D. Reid, Jacob Hammer Pedersen, Morgan Skinner, Karli Watson, Christian Nagel


Beginning with C# 2010 nói về các kiến thức như variables, flow control, and object oriented programming, cuốn sách vô giá này sau đó hướng đến web, lập trình Windows và truy cập dữ liệu (databases và XML).

2011

1080

English

32.4 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 5 trên 5