Chi tiết sách Beginning Visual C# 2010

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Beginning Visual C# 2010

Wrox

Jon D. Reid, Jacob Hammer Pedersen, Morgan Skinner, Karli Watson, Christian Nagel


Beginning with C# 2010 nói về các kiến thức như variables, flow control, and object oriented programming, cuốn sách vô giá này sau đó hướng đến web, lập trình Windows và truy cập dữ liệu (databases và XML).

2011

1080

English

32.4 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 5 trên 5