Chi tiết sách Beginning Visual C++ 2010

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Beginning Visual C++ 2010

Wrox

Ivor Horton


Bằng phương pháp hướng dẫn của tác giả Ivor Horton và các ví dụ chi tiết, bạn có thể nhanh chóng trở thành một lập trình viên C++. Cập nhật cho phiên bản năm 2010, cuốn sách này giới thiệu đến bạn các môi trường phát triển mới nhất và dạy bạn làm thế nào để xây dựng các ứng dụng thực tế sử dụng Visual C ++. Với cuốn sách này bên cạnh bạn, bạn đang trên con đường viết các ứng dụng trong cả hai phiên bản của C ++ và trở thành một lập trình viên C++ thành công.

2010

1272

English

40.6 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5