Chi tiết sách Beginning Visual C++ 2010

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Beginning Visual C++ 2010

Wrox

Ivor Horton


Bằng phương pháp hướng dẫn của tác giả Ivor Horton và các ví dụ chi tiết, bạn có thể nhanh chóng trở thành một lập trình viên C++. Cập nhật cho phiên bản năm 2010, cuốn sách này giới thiệu đến bạn các môi trường phát triển mới nhất và dạy bạn làm thế nào để xây dựng các ứng dụng thực tế sử dụng Visual C ++. Với cuốn sách này bên cạnh bạn, bạn đang trên con đường viết các ứng dụng trong cả hai phiên bản của C ++ và trở thành một lập trình viên C++ thành công.

2010

1272

English

40.6 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5