Chi tiết sách Beginning SQL Server for Developers

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Beginning SQL Server for Developers

Apress

Robin Dewson


Beginning SQL Server for Developers là cuốn sách hoàn hảo cho những người mới tìm hiểu SQL Server và lập kế hoạch để tạo ra và triển khai các ứng dụng có kết nối cơ sở dữ liệu. Trong ấn bản thứ tư, cuốn sách được cập nhật để phù hợp những phát triển mới nhất trong SQL Server, bao gồm các tính năng trong bộ nhớ được giới thiệu trong SQL Server 2014.

Trong cuốn sách, có rất nhiều ví dụ về các công việc mà các nhà phát triển thường xuyên thực hiện. Bạn sẽ học cách tạo ra bảng và chỉ mục, và được giới thiệu phương pháp tốt nhất cho việc bảo vệ dữ liệu quý giá của bạn. Bạn sẽ học được cách thiết kế cân bằng, khả năng mở rộng và duy trì mã.

2014

684

English

27.4 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5