Chi tiết sách Beginning Java Programming-The Object-Oriented Approach

Xa chốn ngựa xe xuân mộng đến Vui bên sách vở tuổi già ngâm (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Beginning Java Programming-The Object-Oriented Approach

Wrox

Bart Baesens, Aimee Backiel, Seppe vanden Broucke


Beginning Java Programming-The Object-Oriented Approach là tài liệu hữu ích để bắt đầu với một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. Trên cơ sở các class được giảng dạy bởi tác giả, cuốn sách bắt đầu với những khái niệm cơ bản và dần dần tiếp cận những khái niệm nâng cao hơn. Phương pháp này sử dụng một môi trường phát triển tích hợp cho phép người đọc ngay lập tức áp dụng những gì họ học và làm theo các bước hướng dẫn với nhiều ví dụ mẫu. Mỗi chương có chứa bài tập dựa vào kịch bản thực tế là "kinh doanh" và "giáo dục".

Beginning Java Programming-The Object-Oriented Approach cung cấp các thông tin và các công cụ mà người mới cần có để phát triển các kỹ năng Java, từ các khái niệm chung của lập trình hướng đối tượng.

2015

672

English

69 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5