Chi tiết sách Bài giảng lập trình Windows

Thư viện không nên chỉ là nơi giữ sách, cũng không nên chỉ là nơi đọc sách giải trí nhẹ nhàng. Nó phải là một trung tâm nghiên cứu – sự nghiên cứu mà bất kỳ một con người có lý trí nào cũng cần phải có. (Phêđôrôp).

Bài giảng lập trình Windows

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

Trần Thanh Phước, Bùi Công Danh


Lập trình Windows là môn học rất quan trọng cho sinh viên đại hoặc, cao đẳng ngành Công nghệ thông tin. Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Hệ thống thông tin thì đây là môn học bắt buộc. Môn học này đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng cho sinh viên làm đồ án, thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Mặc khác, giáo trình này không chỉ phù hợp cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm cũng như Hệ thống thông tin mà còn là tài liệu bổ ích cho sinh viên thuộc các chuyên ngành khác của ngành Công nghệ thông tin cũng như các đối tượng yêu thích lập trình ứng dụng.

2013

144

Tiếng Việt

4.5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5