Thông tin khóa học Nền tảng và Lập trình hướng đối tượng với C# 5.0

CS.jpg C# (đọc là "C thăng" hay "C sharp" ("xi-sáp")) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.
• Đối tượng tham gia:
 • Dành cho những người bắt đầu học lập trình có kiến thức căn bản về tin học văn phòng
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng,Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
• Kiến thức đặt được sau khóa học:
 • Vận dụng các đặc điểm của .Net Framework 4.5 trong quá trình xây dựng ứng dụng.
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo ngôn ngữ C# 5.0: các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, mảng, các thư viện, Delegate và Event, Collections và Generics... phù hợp với từng bài toán khác nhau.
 • Viết các truy vấn dữ liệu SQL
 • Ứng dụng LINQ trong việc phát triển ứng dụng một nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả cao.
 • Xây dựng các ứng dụng nhỏ theo mô hình hướng đối tượng.
 • Tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, Java, PHP... một cách dễ dàng
• Nội dung học:
 • Tổng quan về .Net Framework 4.5
 • Kiểu dữ liệu và biến
 • Các cấu trúc điều khiển cơ bản
 • Giao diện của Windows form Application
 • Kiểu mảng (Array), kiểu cấu trúc (Struct) và kiểu chuỗi( String)
 • Lập trình hướng đối tượng căn bản
 • Tính thừa kế (Inheritance), đa hình (Polymorphism) của Class
 • Lớp trừu tượng (Abstract), Lớp giao tiếp (Interface)
 • Delegate và Event
 • Collections và Generics
 • Kiến thức cơ bản về SQL Server
 • LinQ cơ bản và nâng cao
 • ADO.NET
 • Entity Framework

Thời gian/học phí/người giảng dạy:

 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 1,600,000 VNĐ / 1 khóa
 • Người giảng dạy: Tuấn Nguyễn
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 5 trên 5
Khóa học này chưa có lớp học được mở.