Thông tin khóa học Lập trình hướng đối tượng C++

OOPC.jpg

Khái quát về Lập trình hướng đối tượng C++

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++.
 • Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++.

Điều kiện tham gia

 • Có kiến thức về kỹ thuật lập trình C hoặc C++

Nội dung

 • Hướng dẫn sử dụng công cụ Visual Studio 2013 để xây dựng dự án.
 • Trình bầy các khả năng mới trong việc xây dựng và sử dụng hàm trong C++ như biến tham chiếu, đối có kiểu tham chiếu, đối có giá trị mặc định,...
 • Khái niệm trung tâm của lập trình hướng đối tượng.
 • Tìm hiểu lớp (class) và đối tượng (object).
 • Hàm tạo (dựng), hàm hủy.
 • Các thành phần tĩnh (static).
 • Hàm bạn, lớp bạn.
 • Nạp chồng hàm (function overloading) và nạp chồng toán tử (operator overloading).
 • Tính kế thừa.
 • Phương thức ảo, thuần ảo và tính đa hình.
 • Thao tác với tập tin.
 • Khuôn mẫu lớp (template class).
 • Tìm hiểu thư viện STL trong C++.
 • Ôn tập và giải đề thi.

Những lợi ích bạn sẽ có được qua khóa học

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++ với phương pháp lập trình hướng đối tượng.
 • Có tư duy lập trình tốt.
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng

Thời gian/học phí/người giảng dạy:

 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 1,600,000 VNĐ / 1 khóa
 • Người giảng dạy: Tuấn Nguyễn
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5
Khóa học này chưa có lớp học được mở.