Thông tin khóa học Kỹ thuật lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao

CPPLOGO.jpg C++ (đọc là "C cộng cộng" hay "xi-plus-plus", IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến nhất trong khi đó.
C++ được mệnh danh là tổ tiên của các loại ngôn ngữ lập trình bởi vì những ngôn ngữ lập trình hiện đại ngày nay như C#, Java, Python, Javascript,... đều lấy C++ làm nền tảng để phát triển.
Hiểu biết về C++ là bước đệm quan trọng để bạn tiếp cận những ngôn ngữ lập trình khác nhanh chóng.

• Nội dung học:
 1. Giới thiệu ngôn ngữ C++
 2. Kiểu dữ liệu trong C++
 3. Câu lệnh điều kiện và rẽ nhánh
 4. Vòng lệnh lặp
 5. Hàm cơ bản
 6. Hàm nâng cao
 7. Mảng 1 chiều
 8. Mảng 2 chiều
 9. Con trỏ cơ bản
 10. Con trỏ nâng cao
 11. Chuỗi trong c++
 12. Kiểu dữ liệu struct
 13. Danh sách liên kết
 14. Sử dụng lớp list trong C++
 15. Kỹ thuật lập trình đệ quy
 16. Thao tác với tập tin
 17. Ôn tập và giải đề thi
• Kiến thức đặt được sau khóa học:
 1. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++
 2. Nắm vững được những kỹ thuật lập trình nền tảng để có thế thích ứng nhanh với mọi loại ngôn ngữ lập trình khác.
 3. Có tư duy lập trình tốt.

Thời gian/học phí/người giảng dạy:

 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 1,600,000 VNĐ / 1 khóa
 • Người giảng dạy: Tuấn nguyễn
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 5 trên 5
Khóa học này chưa có lớp học được mở.