Thông tin khóa học Hệ quản trị CSDL SQL Server

sqlserver.jpg

Khái quát về Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được phát triển bởi Microsoft.
Là một máy chủ cơ sở dữ liệu, nó là một sản phẩm phần mềm với chức năng chủ yếu là lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của các ứng dụng phần mềm.
Ngôn ngữ sử dụng chính trong Sql server là SQL và T-SQL.
Có thể nói nếu bạn đi theo ngành phần mềm thì việc thành thạo quản trị cơ sở dữ liệu là hết sức quan trọng
Khóa học giúp bạn thành thạo sử dụng ngôn ngữ Sql trong công cụ quản trị CSDL "Sql server".
 
• Yêu cầu:
 1. Học viên đã có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ lập trình và lý thuyết về cơ sở dữ liệu quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server 2014 để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server 2014
• Nội dung học:
 • Chương 1:Tổng quan về ngôn ngữ SQL
 • Chương 2:Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
 • Chương 3:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
 • Chương 4:Bảo mật trong SQL
 • Chương 5:Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger.
 • Chương 6:Giao tác.
• Kiến thức đặt được sau khóa học:
 • Tạo lập, quản lý và sử dụng các đối tượng nâng cao trong Microsoft SQL Server 2014 như: thủ tục nội tại, hàm do người dùng định nghĩa, trigger
 • Cài đặt và sử dụng managed code trong môi trường Microsoft SQL Server 2014
 • Sử dụng kiểu dữ liệu XML trong hoạt động xử lý cơ sở dữ liệu
 • Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
 • Thực hành ôn tập với dự án cơ sở dữ liệu tự lựa chọn.

Thời gian/học phí/người giảng dạy:

 • Thời gian: 2 tháng
 • Học phí: 1,400,000 VNĐ / 1 khóa
 • Người giảng dạy: Tuấn Nguyễn
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 2 | Điểm: 5 trên 5
Khóa học này chưa có lớp học được mở.