Chi tiết sách Professional ASP.NET MVC 5

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Professional ASP.NET MVC 5

Wrox

Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson


MVC là 1 trong 3 mô hình lập trình ASP.NET

MVC là 1 framework cho việc xây dựng ứng dụng web bằng cách sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller)

Cuốn sách được viết bởi các chuyên gia MVC của Microsoft.

2014

624

English

9.6 MB

PDF

Download Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 4 trên 5