Chi tiết sách Professional AngularJS

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Professional AngularJS

Wrox

Valeri Karpov, Diego Netto


Hầu hết các tài liệu hiện có về AngularJS thường giải thích đơn giản, vắn tắt các khái niệm nâng cao của AngularJS .Kết quả là, một số nhà phát triển, những người hiểu tất cả các khái niệm cơ bản của AngularJS gặp khó khăn khi xây dựng các ứng dụng thực tế phức tạp hơn. AngularJS Professional cung cấp một sự hiểu biết thấu đáo về AngularJS, bao gồm tất cả mọi thứ từ những khái niệm cơ bản, chẳng hạn như directives and data binding, những khái niệm cao cấp hơn như transclusion, build systems, and automated integration testing.

2015

408

English

22 MB

PDF

Mua sách
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 0 | Điểm: 0 trên 5