Chi tiết sách Phong cách lập trình

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Phong cách lập trình

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Thạc sĩ Đặng Bình Phương


Một chương trình máy tính có thể xem như một tác phẩm (như bài báo, một câu truyện, một cuốn tiểu thuyết, ) bởi vì nó được đọc bởi bạn (có thể bây giờ, mà cũng có thể là 10 năm sau!), và bởi những lập trình viên khác sau bạn (để phát triển, sửa chửa, cập nhật, ). Chính vì lẽ đó, một chương trình máy tính nên đáp ứng cả 3 yêu cầu sau: đúng, dễ đọc và dễ hiểu.

2015

52

Tiếng Việt

3.8 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5