Chi tiết sách Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Nghe cho nhiều rồi chọn điều phải mà cố làm kỳ được, xem cho rộng rồi ghi nhớ lấy để biết cho tường. (Luận ngữ).

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Học viên công nghệ bưu chính viễn thông

Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn


Tài liệu này nhằm giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản của hướng đối tượng và UML, sau đó trình bày các bước phân tích thiết kế hệ thống thông tin dựa trên UML và công cụ Rational Rose. Nội dung của tài liệu gồm 4 chương và phần Phụ lục.

2007

138

Tiếng Việt

3.7 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5