Chi tiết sách LINQ STEP BY STEP Reference with C#

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

LINQ STEP BY STEP Reference with C#

TRƯƠNG MINH TUẤN

TRƯƠNG MINH TUẤN


Quyển tài liệu giành cho những bạn đang quan tâm về LINQ hoặc những bạn đang có ý định học thiết kế website ASP.NET
- Giới thiệu LINQ
- Các ví dụ sử dụng cú pháp LINQ: from, where, join, group by, skip, IEnumerable(), List()
- LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to Entities.

2016

51

Tiếng Việt

2.4 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 5 trên 5