Chi tiết sách Lập trình C++ nâng cao

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Lập trình C++ nâng cao

vietgameprogramming

vietgameprogramming


Tài liệu dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về những kiến thức nâng cao trong C++ như con trỏ hàm, nạp chồng toán tử, thư viện STL, ...

2015

76

Tiếng Việt

6.87 MB

PDF có màu

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 3 | Điểm: 4.67 trên 5