Chi tiết sách Giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ

Những người đọc sách tuy chưa thành danh nhưng cũng đã có một tư cách cao thượng, những người làm điều thiện, tuy không mong báo đáp nhưng tự trong lòng khoan khoái. (Ngạn ngữ Trung Quốc).

Giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ

Nhất Nghệ

Nhất Nghệ


Nội dung giáo trình khá đầy đủ, trình bày lý thuyết ngắn gọn, thực hành đi thẳng nội dung lý thuyết. Theo tôi đánh giá thì giáo trình SQL Server 2008 của Nhất Nghệ có thể sử dụng tốt cho việc tự học cũng như học để ứng dụng.

2015

161

Tiếng Việt

6.5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5