Thư viện sách C#

Vương Thù nói: Sách Kinh thì nuôi căn bản con người, sách Sử thì mở mang tài trí cho con người. (Lê Quý Đôn).

Nhập tên sách cần tìm:
Kiểu hiển thị:   
 • csNhatnghe.png

  Tài liệu C# 2008 của Nhất Nghệ

  Trung tâm đào tạo mạng máy tính Nhất Nghệ

  1 tài liệu hay hướng dẫn sử dụng C# để tạo các ứng dụng Console và ứng dụng WindowForm có kết nối CSDL.

 • beginning_visual_c_2010.jpg

  Beginning Visual C# 2010

  Jon D. Reid, Jacob Hammer Pedersen, Morgan Skinner, Karli Watson, Christian Nagel

  Beginning with C# 2010 nói về các kiến thức như variables, flow control, and object oriented programming, cuốn sách vô giá này sau đó hướng đến web, lập trình Windows và truy cập dữ liệu (databases và XML).

 • CS-Yellow-Book.png

  C# Yellow Book

  Rob Miles

  “Nếu bạn chưa bao giờ lập trình thì đây là cuốn sách dành cho bạn – beginner – với nhiều hướng dẫn cực kỳ dễ theo dõi… Phần lớn topic về C# đều được tác giả đề cập đến trong C# Yellow Book nhưng những vấn đề “khó nhằn” nhất thì lại bị bỏ qua.”

  “Quyển sách này không chỉ dạy bạn những điều căn bản về C# programming mà còn nhiều lý thuyết lập trình khác. Nếu bạn muốn học lập trình thì đây l...

 • OOPCs.jpg

  Giáo trình OOP C# của đại học Đà Lạt

  Phạm Quang Huy

  Lập trình theo phương pháp hướng đối tượng là một phương pháp lập trình tương đối mới (xuất hiện từ những năm 1990) và được hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ. Giáo trình này sẽ giới thiệu các đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng như tính đóng gói, tính kế thừa và tính đa hình. Chúng tôichọn ngôn ngữ C# để minh họa, vì đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ học và...

 • LINQ.png

  LINQ STEP BY STEP Reference with C#

  TRƯƠNG MINH TUẤN

  Quyển tài liệu giành cho những bạn đang quan tâm về LINQ hoặc những bạn đang có ý định học thiết kế website ASP.NET
  - Giới thiệu LINQ
  - Các ví dụ sử dụng cú pháp LINQ: from, where, join, group by, skip, IEnumerable(), List()
  - LINQ to Objects, LINQ to SQL, LINQ to Entities.