Thư viện sách C/C++

Thế giới vô cùng vĩ đại. Cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy bạn hãy tìm lấy các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy. (V.Ôbrưsép).

Nhập tên sách cần tìm:
Kiểu hiển thị:   
 • lap-trinh-cpp-nang-cao.jpg

  Lập trình C++ nâng cao

  vietgameprogramming

  Tài liệu dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về những kiến thức nâng cao trong C++ như con trỏ hàm, nạp chồng toán tử, thư viện STL, ...

 • 4thEnglish.JPG

  The C++ Programming Language

  Bjarne Stroustrup

  C++ Programming Language là cuốn sách hướng dẫn đáng tin cậy và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nó đã được cập nhật toàn diện theo chuẩn C++ 11 và C++ 14. Tác giả Stroustrup đã giải thích về các đặc trưng C++ 11, thư viện chuẩn, và các kỹ thuật thiết kế chính. Nó cung cấp hướng dẫn cụ thể để tận dụng những cải tiến trong hiệu suất, độ tin cậy và rõ ràng. Cuốn sách này có thể yêu cầu bạn...

 • beginning_visual_c__2010.jpg

  Beginning Visual C++ 2010

  Ivor Horton

  Bằng phương pháp hướng dẫn của tác giả Ivor Horton và các ví dụ chi tiết, bạn có thể nhanh chóng trở thành một lập trình viên C++. Cập nhật cho phiên bản năm 2010, cuốn sách này giới thiệu đến bạn các môi trường phát triển mới nhất và dạy bạn làm thế nào để xây dựng các ứng dụng thực tế sử dụng Visual C ++. Với cuốn sách này bên cạnh bạn, bạn đang trên con đường viết các ứng dụng trong cả hai phi...

 • ShowCover.jpg

  C++ GUI Programming with Qt 3

  Jasmin Blanchette, Mark Summerfield

  “6 chương đầu tiên cung cấp một nền tảng rất vững chắc về Qt. Các chương nổi bật gồm: chương 1 cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc về Qt, chương 3 nói về modeless application development với nhiều ví dụ dễ hiểu, và chương 6 nói về layout management.”

  “Qt là 1 application framework đòi hỏi bạn phải đối mặt với vấn đề về files, sockets, và network programming. Quyển sách này giúp bạn...

 • CTDLGT.jpg

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn học cơ bản của sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình, đúng như câu nói nổi tiếng của Niklaus Wirth: Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật (Programs = Data Structures + Algorithms). Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để si...