Thư viện sách ASP.Net MVC

Để viết được một tác phẩm chân thực thì bạn cần nếm trải mọi sự khổ đau. Và không phải chỉ là đau khổ của riêng mình thôi đâu (Gióocgiơ Xăng).

Nhập tên sách cần tìm:
Kiểu hiển thị:   
 • tai-lieu-mvc-5-nhat-nghe.jpg

  Giáo Trình MVC5 Nhất Nghệ

  ithieunguyen

  Chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quyển giáo trình lập trình .Net. Đây là quyển giáo trình rất hay của Nhất Nghệ mình sưu tầm được. Gồm nhiều phần: Introduction, Controller, New Features in C#, HTML, CSS, Bootstrap,.Action, Selector & Filter, Data Sharing, Razor & Helper Validation….Security. Mình chỉ kể tóm tắt một số phần.

 • tryasp.netmvc.png

  Try ASP.NET Core

  www.codeschool.com

  Nhảy vào thế giới của ASP.NET Core và học hỏi làm thế nào để xây dựng các ứng dụng web dễ duy trì với các mẫu thiết kế MVC và ASP.NET Core.

 • MVC5EF6.jpg

  Getting Started With Entity Framework 6 Code First Using MVC5

  Tom Dykstra, Rick Anderson

  Ứng dụng web mẫu The Contoso University cho chúng ta thấy cách xây dựng ứng dụng web ASP.NET MVC 5 sử dụng Entity Framework 6 theo quy trình Code Firsrt. Hướng dẫn này sử dụng Visual studio 2013.

  Download Completed Project để có thể so sánh với mã nguồn của bạn qua khi thực hành.

 • professional_asp.net_mvc_5.jpg

  Professional ASP.NET MVC 5

  Jon Galloway, Brad Wilson, K. Scott Allen, David Matson

  MVC là 1 trong 3 mô hình lập trình ASP.NET

  MVC là 1 framework cho việc xây dựng ứng dụng web bằng cách sử dụng mô hình MVC (Model-View-Controller)

  Cuốn sách được viết bởi các chuyên gia MVC của Microsoft.