Chi tiết sách Cơ sở dữ liệu

Nghe cho nhiều rồi chọn điều phải mà cố làm kỳ được, xem cho rộng rồi ghi nhớ lấy để biết cho tường. (Luận ngữ).

Cơ sở dữ liệu

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Phạm Thế Quê


Giáo trình khá đầy đủ về lý thuyết môn Cơ sở dữ liệu của Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phù hợp với sinh viên cao đẳng, đại học.

2006

223

Tiếng Việt

5 MB

PDF

Download
 
Đánh giá sách này nhé

Tổng số lượt đánh giá: 1 | Điểm: 5 trên 5